БИДНИЙ ОЮУНЫ БҮТЭЭЛЭЭС

Манай Мэргэжлийн Зөвлөх үйлчилгээний бас нэг давуу тал нь Бүтээн байгуулалтын салбарт ажиллаж буй компаниудын Ажилтан, ажиллагсадад зөвлөж туслах зорилгоор шаардлагатай ном, гарын авлагаар бүрэн хангах бодлого баримтлан ажилладаг. Тухайлбал: Ажил мэргэжлийн онцлог тус бүрд тохирсон монгол хэл дээр боловсруулан хэвлүүлсэн 8-9 ширхэг ном, гарын авлагыг бий болгосон.

Аюулыг мэдээллэх хуудас

Ном, гарын авлагууд

Холбоо барих

Хаяг

ХУД, 1-р хороо, Эрэл 38-12 тоот

Утас

88111460 88819180